این گروه در سال 1385 توسط گروهی از متخصصین و کارشناسان به منظور توسعه صنعت تولید در و پنجره های یو پی وی سی و ایجاد شغل و کمک به اشتغال جامعه، حدودا با 1500 متر مربع زمین اداری و صنعتی تاسیس یافت و تا امروز توانسته برگ زرینی را در این زمینه میان رقبای خود کسب نماید